Naše webové stránky používají pro analýzu návštěvnosti Google Analytics, pro anonymizované sledování pohybu na webových stránkách www.sandr-steel.cz. Dále využíváme Vámi dodané informace (jméno, email a telefonní číslo) pouze pro možnost odpovězení na Váš dotaz či poptávku skrze kontaktní formulář. 


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Sandr Steel s.r.o., se sídlem Dolnozahradská 1673/106, Kroměříž, IČ: 07665865 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Email
  • Telefonní číslo


S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Sandr Steel s.r.o.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

  • Poskytovatel softwaru Google Analytics

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.